לא רק ספרים

ספרייה יותר מספרים

הספרייה העירונית משנה את פנייה ומזמינה אתכם לשפע של אפשרויות ושירותים ברבה מעבר להשאלת ספרים

אירועי תרבות

השאלת סרטים

השאלת ציוד אלקטורני

סניף וירטואלי 

שי"ל= שרות ייעוץ לאזרח 

 ועוד....