כניסה
לא רק ספרים

ספרייה יותר מספרים

הספרייה העירונית משנה את פנייה ומזמינה אתכם לשפע של אפשרויות ושירותים ברבה מעבר להשאלת ספרים

אירועי תרבות

השאלת סרטים

השאלת ציוד אלקטורני

סניף וירטואלי 

שי"ל= שרות ייעוץ לאזרח 

 ועוד....