ספרים דיגיטליים בעברית

האם מעודכן לך מייל באתר?

שים לב!!!

פרטי קורא  האם מעודכן לך מייל באתר?

אם לא מוזן לך מייל באתר, לא תוכל לבצע חלק מהפעולות באתר, לקבל הודעות עדכון מהספריה ולאפס סיסמא (במידת הצורך).

אנא, וודא זאת בכפתור הפרטים שלך בתפריט המשתמש.

אם מוזן לך מייל פיקטיבי (כמו net1234@net.il), יש לעדכן אותו למייל הנכון שלך.

 

גלישה נעימה!!!