שיר נולד בערד

סדנת הלחנה עם עודד גדיר

חמישה מפגשים בימי רביעי בין השעות  18:00 -20:00

מפגש ראשון בתאריך 3/5

 

composing2017.png - 224.77 kB