שרותים דיגיטליים

aradigital.png - 45.22 Kb

רב מילים

מילון אינטרנטי רב מילים. כל המילים של מילון רב מילים השלם - הסברים מלאים, דוגמאות של שימוש במלה.

רשימת צרופים לשוניים: רשימת כל הביטויים שבהם מופיעה המלה.

רשימת מילים מתחרזות

ניתוח דקדוקי לכל מלה

אוצר מילים נרדפות:  מליציות, ספרותיות, סלנג.

תרגום עברי- אנגלי ואנגלי-עברי של כל מונח.

מנויי הספרייה  - ניתן לקבל קוד גישה  למחשב האישי

 

 

נקדן טקסט

תוכנה המאפשרת לנקד טקסט. באופן אוטומטי לפי כללי הניקוד של האקדמיה ללשון העברית.

פתרון מקרים של רב - משמעות.

 

מנויי הספרייה - ניתן לקבל קוד גישה למחשב האישי

 

 

חיפוש ביבליוגרפי

יצירת רשימה ביבליוגרפית על פי נושא נדרש.

 

 

ספרי שמע

השאלת ספרי שמע על גבי דיסקים להאזנה בבית וברכב.

השאלת ספרי שמע באנגלית ללימוד אנגלית.

 

מחשבים ניידים וטבלטים

השאלת מחשבים ניידים לשימוש בשטח הספרייה.

למנויי הספרייה.