פעילויות למבוגרים

.

 פעילות בחודש ספטמבר

 8/9 - יום שישי בשעה 10:00 - לורנס פוניו יוצרת מקומית, השקת ספרה "שברי חיים"

11/9 - יום שני בשעה 20:00 - מפגש עם סופר: מור אופק וספרו "כיבוי אורות" על הלינה הקיבוצית והשלכותיה.

26/9 - יום שלישי בשעה 20:00 - מפגש עם סופר - יובל אברמוביץ מחבר הספר "הרשימה".

lorens-fonyo.png - 375.95 kB

shared-nights-sleep.png - 225.84 kB

 

the-list.png - 122.41 kB